Prom JanowiecZalew w miejscowości Janowice


Zalew czynny codziennie w okresie letnim w godzinach 800 - 2000.

UWAGA. W SEZONIE 2014 ZALEW NIECZYNNY. TRWA PRZEBUDOWA.

Do Państwa dyspozycji:

  • Kąpielisko strzeżone
  • Możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego: rowerki, kajaki
  • Punkt gastronomiczny

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem obowiązującym nad Zalewem w Janowicach.

REGULAMIN

KĄPIELISKA STRZEŻONEGO I PLAŻY NAD

ZALEWEM W JANOWICACH

1.  Zalew administrowany jest przez Spółkę „PROM” Sp. z o.o. z siedzibą w Janowcu

2.  Kąpielisko strzeżone czynne jest w godzinach 1000 – 1800.

3.  Informacja o możliwości korzystania z kąpieliska będzie sygnalizowana przez wywieszenie flagi czerwonej lub

białej.

4.  Kolory flag oznaczają:

biała – kąpiel dozwolona,

czerwona zakaz kąpieli. Wywiesza się w CZASIE, GDY: kąpielisko jest nieczynne, bądź temperatura wody wynosi poniżej 14°C, widoczność jest ograniczona do 50 m, szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta, występuje fala powyżej 70 cm z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami, występują silne prądy wsteczne.

5.  Do korzystania z kąpieliska i plaży uprawnione są osoby posiadające aktualny bilet wstępu.

6.  Do kontroli biletów uprawny jest personel zalewu.

7. Przebywający nad zalewem zobowiązani są do okazania na każde żądanie personelu zalewu ważnego biletu

wstępu.

8.  Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska i plaży oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób

dorosłych.

9.  Akwen strzeżony podzielono na:

akwen dla osób NIEUMIEJĄCYCH pływać do głębokości 1, 2 M oznaczony kolorem żółtym,

akwen dla osób umiejących pływać do głębokości 4 m oznaczony kolorem czerwonym.

10.    Zaleca się osobom zgrzanym i po intensywnym wysiłku nie zanurzać się gwałtownie w wodzie, a także korzystać z kąpieli w zalewie najwcześniej godzinę po obwitym posiłku.

11.    Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy.

12.    Osoby korzystające z kąpieliska winny używać stroju kąpielowego lub innego stroju umożliwiającego swobodne, bezpieczne przebywania w wodzie.

13.    Ratownikami są osoby noszące ubiór z emblematami WOPR lub RATOWNIK.

14.    Stanowisko ratownika wyposażone jest w sprzęt medyczny pierwszej pomocy oraz w sprzęt ratunkowy.

15.    Osoby korzystające z kąpieliska i plaży zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratownika.

16.    Zabrania się wstępu i przebywania na terenie kąpieliska i plaży osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź będących pod wpływem środków odurzających.

17.     Na terenie kąpieliska i plaży obowiązuje bezwzględny:

zakaz spożywania alkoholu!!!

zakaz palenia tytoniu i innych używek!!!

zakaz wnoszenia i spożywania innych środków odurzających!!!

zakaz wprowadzania psów bądź innych zwierząt mogących zabrudzić plażę bądź kąpielisko!!!

zakaz rozpalania ognisk!!!

zakaz kopania głębokich dołów!!!

zakaz handlu przez osoby nieupoważnione!!!

18.   osobom znajdującym się na terenie kąpieliska i plaży nie wolno:

przekraczać stref wyznaczonych kąpielisk,

wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz gdy wywieszona jest czerwona flaga,

niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,

zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności hałasować, popychać, wrzucać inne osoby do wody,

zaśmiecać i brudzić teren kąpieliska oraz plaży,

wjeżdżać pojazdami.

19.    Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą z terenu kąpieliska i plaży oraz pociągnięte do odpowiedzialności karnej bądź cywilnej.

20.    Osoby wielokrotnie łamiące zasady korzystania z kąpieliska mogą otrzymać trwały zakaz przebywania na terenie zalewu.

21.    Osoby korzystające ze sprzętu wodnego lub urządzeń kąpieliska ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

22.    Za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie zalewu administracja nie odpowiada.

23.    Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać do ratownika lub osobiście w siedzibie właściciela „PROM” Sp. z o.o. ul. Radomska 2a, 24-123 Janowiec, Tel.: (0-81)881-58-15, 0-694-803-430.


 

Prom "Janowiec"Łódź Grażyna

Taxi wodne


Kontakt

Zapraszamy do kontaktu