Prom Janowiec


Zalew w miejscowości Janowice


Zalew czynny codziennie w okresie letnim w godzinach 800 - 2000.
Do Państwa dyspozycji:
 • Kąpielisko strzeżone przez ratowników
 • Plaża
 • Boiska do piłki plażowej
 • Plac zabaw
 • Możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego: rowerki, kajaki
 • Punkt gastronomiczny
 • Łowisko

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem obowiązującym nad Zalewem w Janowicach.Regulamin Zalewu w Janowicach


1.    ZALEW JEST WŁASNOŚCIĄ GMINY JANOWIEC, UL. RADOMSKA 2, 24-123 JANOWIEC.
2.    ZALEW ADMINISTROWANY JEST PRZEZ SPÓŁKĘ „PROM” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W JANOWCU, UL. RADOMSKA 2A, 24-123 JANOWIEC.
3.    KĄPIELISKO STRZEŻONE CZYNNE JEST W GODZINACH 1000 – 1800.
4.    INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z KĄPIELISKA BĘDZIE SYGNALIZOWANA PRZEZ WYWIESZENIE FLAGI CZERWONEJ LUB BIAŁEJ.
5.    KOLORY FLAG OZNACZAJĄ:
 • BIAŁA – KĄPIEL DOZWOLONA,
 • CZERWONA – ZAKAZ KĄPIELI. WYWIESZA SIĘ W CZASIE, GDY: TEMPERATURA WODY WYNOSI PONIŻEJ 14°C, WIDOCZNOŚĆ JEST OGRANICZONA DO 50 M, SZYBKOŚĆ WIATRU PRZEKRACZA 5 STOPNI W SKALI BEAUFORTA, WYSTĘPUJE FALA POWYŻEJ 70 CM Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ PIENISTYMI BIAŁYMI GRZYWAMI, WYSTĘPUJĄ SILNE PRĄDY WSTECZNE.
 • FLAGI OPUSZCZONE - KĄPIELISKO JEST NIESTRZEŻONE.
6.    DO KORZYSTANIA Z ZALEWU, KĄPIELISKA I PLAŻY UPRAWNIONE SĄ OSOBY POSIADAJĄCE AKTUALNY BILET WSTĘPU.
7.    DO KONTROLI BILETÓW UPRAWNY JEST PERSONEL ZALEWU.
8.    PRZEBYWAJĄCY NAD ZALEWEM ZOBOWIĄZANI SĄ DO OKAZANIA NA KAŻDE ŻĄDANIE PERSONELU ZALEWU WAŻNEGO BILETU WSTĘPU.
9.    DZIECI W WIEKU DO LAT 7 MOGĄ PRZEBYWAĆ NA TERENIE KĄPIELISKA I PLAŻY ORAZ KĄPAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ OSÓB DOROSŁYCH.
10.    AKWEN STRZEŻONY PODZIELONO NA:
 • AKWEN DLA OSÓB NIEUMIEJĄCYCH PŁYWAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 1, 2 M OZNACZONY KOLOREM CZERWONYM,
 • AKWEN DLA OSÓB UMIEJĄCYCH PŁYWAĆ DO GŁĘBOKOŚCI 4 M OZNACZONY KOLOREM ŻÓŁTYM.
11.    ZALECA SIĘ OSOBOM ZGRZANYM I PO INTENSYWNYM WYSIŁKU NIE ZANURZAĆ SIĘ GWAŁTOWNIE W WODZIE, A TAKŻE KORZYSTAĆ Z KĄPIELI W ZALEWIE NAJWCZEŚNIEJ GODZINĘ PO OBFITYM POSIŁKU.
12.    ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KĄPIELI ZALECA SIĘ WZAJEMNĄ OBSERWACJĘ, A W RAZIE POTRZEBY UDZIELENIE POMOCY.
13.    OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KĄPIELISKA WINNY UŻYWAĆ STROJU KĄPIELOWEGO LUB INNEGO STROJU UMOŻLIWIAJĄCEGO SWOBODNE, BEZPIECZNE PRZEBYWANIA W WODZIE.
14.    RATOWNIKAMI SĄ OSOBY NOSZĄCE UBIÓR Z EMBLEMATAMI WOPR LUB RATOWNIK.
15.    STANOWISKO RATOWNIKA WYPOSAŻONE JEST W SPRZĘT MEDYCZNY PIERWSZEJ POMOCY ORAZ W SPRZĘT RATUNKOWY.
16.    OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KĄPIELISKA I PLAŻY ZOBOWIĄZANE SĄ ŚCIŚLE STOSOWAĆ SIĘ DO ZALECEŃ RATOWNIKA.
17.    ZABRANIA SIĘ WSTĘPU I PRZEBYWANIA NA TERENIE KĄPIELISKA I PLAŻY OSÓB, KTÓRYCH STAN WSKAZUJE NA SPOŻYCIE ALKOHOLU BĄDŹ BĘDĄCYCH POD WPŁYWEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.
18.    NA TERENIE KĄPIELISKA I PLAŻY OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY:
 • ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU!!!
 • ZAKAZ WNOSZENIA OPAKOWAŃ SZKLANYCH!!!
 • ZAKAZ PALENIA TYTONIU I INNYCH UŻYWEK!!!
 • ZAKAZ WNOSZENIA I SPOŻYWANIA INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH!!!
 • ZAKAZ WPROWADZANIA PSÓW BĄDŹ INNYCH ZWIERZĄT MOGĄCYCH ZABRUDZIĆ PLAŻĘ BĄDŹ KĄPIELISKO!!!
 • ZAKAZ ROZPALANIA OGNISK!!!
 • ZAKAZ KOPANIA GŁĘBOKICH DOŁÓW!!!
 • ZAKAZ HANDLU PRZEZ OSOBY NIEUPOWAŻNIONE!!!
19.     OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA TERENIE KĄPIELISKA I PLAŻY NIE WOLNO:
 • PRZEKRACZAĆ STREF WYZNACZONYCH KĄPIELISK,
 • WCHODZIĆ DO WODY WBREW ZAKAZOWI RATOWNIKA ORAZ GDY WYWIESZONA JEST CZERWONA FLAGA,
 • NISZCZYĆ URZĄDZEŃ I SPRZĘTU KĄPIELISKA,
 • ZAKŁÓCAĆ WYPOCZYNKU I KĄPIELI INNYCH OSÓB, A W SZCZEGÓLNOŚCI HAŁASOWAĆ, POPYCHAĆ, WRZUCAĆ INNE OSOBY DO WODY,
 • ZAŚMIECAĆ I BRUDZIĆ TEREN KĄPIELISKA ORAZ PLAŻY,
 • WJEŻDŻAĆ POJAZDAMI.
 • UŻYWAĆ DO MYCIA CIAŁA W CZASIE KĄPIELI MYDŁA, SZAMPONÓW I INNYCH ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ.
20.    OSOBY NARUSZAJĄCE PORZĄDEK PUBLICZNY LUB PRZEPISY NINIEJSZEGO REGULAMINU USUWANE BĘDĄ Z TERENU KĄPIELISKA I PLAŻY ORAZ POCIĄGNIĘTE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ BĄDŹ CYWILNEJ.
21.    OSOBY WIELOKROTNIE ŁAMIĄCE ZASADY KORZYSTANIA Z KĄPIELISKA MOGĄ OTRZYMAĆ TRWAŁY ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN ZALEWU.
22.    OSOBY KORZYSTAJĄCE ZE SPRZĘTU WODNEGO LUB URZĄDZEŃ KĄPIELISKA PONOSZĄ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYRZĄDZONE SZKODY.
23.    ZA RZECZY POZOSTAWIONE LUB ZAGUBIONE NA TERENIE ZALEWU ADMINISTRACJA NIE ODPOWIADA.
24.    SPRZĘT MOTOROWODNY (MOTORÓWKI, SKUTERY, ITP.) WOLNO UŻYWAĆ W GODZ: 08:00 - 10:00 oraz 18:00 - 20:00.
25.    PERSONEL ZALEWU MOŻE, PO OCENIE AKTUALNEJ SYTUACJI NA ZALEWIE, ZAKAZAĆ UŻYWANIA SPRZĘTU MOTOROWODNEGO RÓWNIEŻ W WW. GODZINACH BĄDŹ DOPUŚCIĆ UŻYWANIA SPRZĘTU POZA WW. GODZINAMI.
26.    PRZED ZWODOWANIEM SPRZĘTU MOTOROWODNEGO NALEŻY TEN FAKT UZGODNIĆ Z PERSONELEM ZALEWU.
27.    PROPOZYCJE I UWAGI PROSIMY ZGŁASZAĆ DO RATOWNIKA, KASJERÓW LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE ADMINISTRATORA: „PROM” SP. Z O.O. UL. RADOMSKA 2A, 24-123 JANOWIEC, TEL.: (0-81)881-58-15, 0-694-803-430.
28.    TELEFONY ALARMOWE: 112, 997 POLICJA, 112, 998 STRAŻ POŻARNA, 112, 999 POGOTOWIE RATUNKOWE.  


 

Prom "Janowiec"Łódź Grażyna

Taxi wodne


Kontakt

Zapraszamy do kontaktu